REDAKTION

Tidskriften Rum är en branschtidning som bevakar arkitektur, inredning och design, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften Rum utkommer tolv gånger per år och distribueras till arkitekter i Sverige. Eftertryck medges ej. Citera oss gärna, men ange källan. Redaktionen ansvarar ej för insänt material.

Art director
Dennis Hankvist
08-667 92 10
dennis.hankvist@itsmedia.se
Chefredaktör
Matilda Stannow
073-344 34 79
matilda.stannow@itsmedia.se
Redaktionschef
Cecilia Öfverholm
08-667 92 10
cecilia.ofverholm@itsmedia.se

Fyll i uppgifterna nedan så kommer tidning och faktura i brevlådan.